2012. június 05-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . június 1 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2012. június 5. (kedd) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére


Napirendi pontok

1. Az önkormányzat címeréről, zászlajáról és az Anna napi búcsú szimbólumáról, valamint azok használatának rendjéről szóló rendelet elfogadása             GÜB
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

2. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló rendelet elfogadása                                               GÜB
   Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                

3. A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság- kötés engedélyezéséről, a fizetendő díjakról, a házasságkötések szolgáltatási díjairól valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 16/2011.(XII. 15.) ÖK rendelet módosítása                          GÜB
    Ea.:Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

4. Perbáli Önkéntes Tűzoltóság (Perbáli Tűzoltó Egyesület) munkája, támogatása, jövője
      Ea.: Kemenczei Kálmán Tűzoltó Egyesület Elnöke
              Belovics György tűzoltó őrnagy, osztályvezető, tűzőrség-parancsnok

5/a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                            GÜB

5/b Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                            GÜB

6. PBZSTKT Társulási Megállapodásának módosítása
    Ea.:Wentzel Ferenc GÜB elnöke                             GÜB
            dr. Réz Zsolt jegyző
    -Kistérségek társulások megszűnése/átalakulása
    Ea.: Varga László polgármester
            Wentzel Ferenc GÜB elnöke                         

7. Beszámoló az önkormányzat adó- és térítési díj bevételinek alakulásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                     GÜB

8. Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése módosításának jóváhagyása                                                   GÜB
    – személyi juttatások előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítás
    Ea.: Kincsesné Kúthy Etelka mb. Iskolaigazgató
            Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             dr. Réz Zsolt jegyző

9. A 2012. évi Perbáli Búcsú rendezvényei
      Ea.:Varga László polgármester
       Pregitzer György OKSB Elnöke
      Kúti Mária Közösségi ház vezetője

10. A 2012. évi Búcsún vendéglátási feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírása
      Ea.:Varga László polgármester                            GÜB
  Wentzel Ferenc GÜB elnöke
      Kúti Mária Közösségi ház vezetője

11. Javaslattétel Díszpolgári cím és Perbálért Érdemérem adományozására      GÜB
      Ea.:Varga László polgármester
  Wentzel Ferenc GÜB elnöke
      Pregitzer György OKSB Elnöke
      Kúti Mária Közösségi ház vezetője

12. Budajenő önkormányzata településrendezési szerződésének módosításáról nyilatkozat
      Ea.:Varga László polgármester
             Urr Gábor Önkormányzati Főépítész

13. Gyógynövény-feldolgozó üzem gazdasági területének elnevezése
      Ea.:Varga László polgármester
             Urr Gábor Önkormányzati Főépítész
             dr. Réz Zsolt jegyző

14. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
15. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

16. Egyebek
    – Zsámbéki Tánc Sport Egyesület támogatási kérelme

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2012. május 31.

                                    Varga László
                                    polgármester

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések