2012. január 30-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . január 27 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2012. január 30. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.   Beszámolók Perbál község egészségügyi helyzetéről
Ea.: Dr. Vándor Zsolt háziorvos
        Dr. Móré Katalin háziorvos
        Dr. Asztalos Mária gyermekorvos
        Dr. Jászai István fogorvos
        Dr. Harsányi Lehel nőgyógyász
        Erdős Hermina védőnő

2. Urr Gábor Önkormányzati Főépítész beszámolója a 2011. évi tevékenységéről
    – Akácfa utcai tulajdonos építési szabályzat módosítási kérelme
Ea.: Urr Gábor Főépítész

3.  Gyertyaláng Kft. beszámolója a 2011. évi tevékenységéről
Ea.: Gyertyaláng Kft. képviselője

        
4.  Nemzetiségi Önkormányzatok beszámolói a 2011. évi tevékenységükről
Ea.: Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
        Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

5. 2012. évi eseményterv felülvizsgálata
Ea.: Kúti Mária Közösségi ház vezetője

6. Perbáli sajtóorgánumok helyzetének megvitatása
Ea.: Tóth Anna sajtófelelős

7. Tájékoztató a Bizottságok 2011. évi tevékenységéről
Ea.: GÜB elnöke
        OKSB elnöke
        SzB. Elnöke

8. Iskolai sportcsarnok kedvezményes használatára vonatkozó kérelmek elbírálása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
9.  Folyószámla-hitel és általános beruházási hitelre vonatkozó szerződések módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                              
       dr. Réz Zsolt  jegyző     

10. Köztisztviselők 2012. évi caffetéria keretének jóváhagyása                                                          Ea.:  dr. Réz Zsolt  jegyző     

11. ZSÁMERT Társulás szerződés módosítása                          min. többség
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                              
        dr. Réz Zsolt  jegyző     

                 
12. Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv elfogadása
Ea.:  dr. Réz Zsolt  jegyző

13. Szolgáltatóházban üzlethelységek hasznosítása    
Ea.:  dr. Réz Zsolt  jegyző

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

15. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

16. 2012. évre szóló megbízási szerződések                            zárt ülés
     -Erdős Hermina nőgyógyászati asszisztensi szerződése
Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

17. Egyebek
    

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2012. január 25.

                                                Varga László
                                                 polgármester

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések