2012. február 27-i Képviselő-testületi meghívó

2012 . február 24 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2012. február 27. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. 2012. évi költségvetési rendelet beterjesztése és II. fordulós tárgyalása
Ea.:Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        Varga László polgármester

2. Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó ivóvíz és – csatornadíjakról szóló rendeletének módosítása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

3. Az önkormányzat 2012. évi bérleti díjakra vonatkozó rendeletének módosítása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4. Budavidék Zöldút Szövetség kérelme
Ea.: Varga László polgármester

5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6. Polgármester úr beszámolója a két ülés között történ eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

7. Burgwald önkormányzatával fennálló partnerkapcsolat 15 éves évfordulójának megünneplése
Ea.: Varga László polgármester

8. Egyebek
    – kérelmek

Perbál, 2012. február 23.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

                                     Varga László
                                     polgármester

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések