2012. december 14-i Kt. ülés meghívója

2012 . december 11 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2012. december 14. (péntek) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Köztemetőről és a temetkezés rendjéről (temetői díjak) szóló rendelet módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                              min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

2. Az önkormányzati tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló rendelet módosítása 2013. január 1-től                                                  min. többség
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke    
        dr. Réz Zsolt  jegyző

3.  Közművelődésről szóló rendelet módosítása 2013. január 1-től
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                      min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

4.  Közterület-használati díjakról szóló rendelet módosítása 2013. január 1-től
 Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                      min. többség              dr. Réz Zsolt  jegyző
                 
5.   2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                      min. többség
          dr. Réz Zsolt  jegyző

6.
a) Szilárd hulladékkezelésre vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
b) Közszolgáltatási szerződés megkötése
c) 2013. évi szilárd hulladékkezelési díjakról szóló rendelet elfogadása          min. többség
Ea.:   Wentzel Ferenc GÜB elnöke    
          Varga László polgármester
                      közbeszerzési bírálóbizottság által javasolt cég képviselője
          dr. Réz Zsolt  jegyző     

7.   Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgató-helyettese megbízásának meghosszabbítása
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                      min. többség
          dr. Réz Zsolt  jegyző

8.  Szociális és egyéb együttműködési megállapodások felülvizsgálata
    – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Máltai Gondviselés Háza)
    – Házi segítségnyújtás (Máltai Gondviselés Háza)
    – Szociális étkeztetés (Máltai Gondviselés Háza)
 Ea.: Máltai Gondviselés Háza képviselője
   dr. Réz Zsolt  jegyző

9. Üzemeltetési megállapodás Sport telepre Perbál SC-vel
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                     
          dr. Réz Zsolt  jegyző

10. Bérleti szerződés meghosszabbítása Friss Kenyér és Pékáru Kft-vel
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                     
          dr. Réz Zsolt  jegyző

11.  Ivóvíz és csatornahálózat működtetése 2013-tól
–    közműfejlesztési díjak módosítása
–    „koncessziós” szerződés módosítása
      Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
              Varga László polgármester

12. Tájékoztató konyha működtetéséről
Ea: dr. Réz Zsolt  jegyző
       Matheisz Annamária pénzügyi előadó
          
13. Takarékbanknál és Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél fennálló önkormányzati hitelek konszolidációja
       Ea.: Varga László polgármester
               Wentzel Ferenc GÜB elnöke        
                          
14. Budapest-Pest megye régió szétválása
      Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
              Varga László polgármester

15.  Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása
      Ea.: Varga László polgármester
              dr. Réz Zsolt jegyző
         
16. 2013. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

17.  2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

19. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.: Varga László polgármester

20. Határozott idejű munkaszerződés módosítása                  zárt ülés
–    Árpás Zoltán
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

21. 2013. évre szóló megbízási szerződések                       zárt ülés
–    Kúti Mária (Közösségi Ház)
–    Tóth Anna (sajtó, helyi médiák)
–    Erdős Hermina (védőnő)
–    Lisztes László (karnagy)
–    Kosztolányi Istvánné (védőnői helyiségek takarítása)
–    Simon János (körzeti megbízotti feladatok)
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

22. Egyebek
– Megállapodás könyvtári szolgáltatásról Pest Megyei Könyvtárral
    

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.
Felhívom a Tisztelt Képviselő Urak figyelmét, hogy a 6. és 11. napirendekre vonatkozó előterjesztések előreláthatólag csak december 12. után kerülnek kézbesítésre.

Perbál, 2012. december 10.

                                               Varga László
                                                polgármester

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések