2012. április 23-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . április 21 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2012. április 23. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére


Napirendi pontok

1. a) Az önkormányzat 2011. zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
    b) 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
    Ea.:Varga lászló polgármester
Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

2. 2012. évi szilárd hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
    Ea.:Varga László polgármester
Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

3. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             dr. Réz Zsolt jegyző

4. Beszámoló a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            Fekete Tiborné igazgatási főmunkatárs

5. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról és családvédelmi tevékenységről
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            Máltai Szeretetszolgálat képviselője(i)

6. Máltai szeretetszolgálattal fennálló szociális ellátási szerződések (étkeztetés, házi      segítségnyújtás, családsegítés)   módosítása     
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző
            Máltai Szeretetszolgálat képviselője(i)

7. „Perbál Községért” Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             Kelemen Zsolt Közalapítvány elnöke
 dr. Réz Zsolt jegyző

8. „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok” című pályázat 2012. évi I. fordulóján történő indulásáról döntési javaslat
    Ea.:Varga László polgármester
           Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző
9. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
10. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

11. Egyebek
    – gyepmesteri megállapodás módosítása

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2012. április 19.

                                                                          Varga László sk.
                                                                          polgármester

            

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések