2011. szeptember 26-i Képviselő-testületi meghívó

2011 . szeptember 26 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                        min. többség
2.    Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
    Ea.: Varga László polgármester
3.    Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                        min. többség
4.    Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                        min. többség
5.    Polgármesteri Hivatal dolgozóinak közszolgálati jogviszonyáról szóló 1/2002.(I. 28.) ÖK. számú rendelet módosítása                min. többség
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
6.    Perbál, József Attila u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése
    Ea.: Varga László polgármester                    min. többség
7.    Perbál 25/11 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
    Ea.: Varga László polgármester                    min. többség
8.    Ingatlanhasználati szerződés jóváhagyása            min. többség
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
9.    Ivóvízdíj átadási árának érvényesítése
    Ea.: Varga László polgármester
10.     Zsámbéki mentőállomáson esetkocsi beszerzéséhez hozzájárulás            

         Ea.: Varga László polgármester
11.    Budakeszi Város járási székhellyé nyilvánításához hozzájárulás
    Ea.: Varga László polgármester
12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
13.          Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester
14.          Egyebek

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. szeptember 22.

                                                               Varga László sk.
                                                               polgármester

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el....

Hirdetések