2011. október 24-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2011 . október 20 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. október 24. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    Tök önkormányzata helyi építési szabályzatának módosításához hozzájárulás
        Ea.: Varga László polgármester                            

2.    Perbál, József Attila u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése
       Ea.: Varga László polgármester                              min. többség

3.     Döntés ÖNHIKI pályázat II. fordulóján való indulásról
        Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző    

4.     Óvoda felújítására vonatkozó vállalkozói szerződés módosítása
        Ea.: Varga László polgármester

5.    Fejlesztési hitelre vonatkozó szerződések módosítása
       Ea.: Varga László polgármester                             min. többség

6.     2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
       Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző    

7.     2011. évi eseményterv felülvizsgálata
        Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

8.     Perbáli Polgárőr Egyesület bírósági bejegyzése
        Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző    

9.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

10.   Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
        Ea.: Varga László polgármester

11.   Egyebek

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. október 20.

                                                    Varga László sk.
                                                      polgármester

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések