2011. március 28-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2011 . március 24 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. március 28. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.     Beszámoló a közbiztonság 2010. évi helyzetéről
        Ea.: Budakeszi Rendőrőrsparancsnok, körzeti megbízott

2.     AQUAZALA Kft. által az ivóvíz és szennyvízvezeték hálózaton 2011-ben megvalósítandó                fejlesztésekről döntés
         Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke

3.    2011. évi búcsú programterve
       Ea.: Varga László polgármester

4.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
        Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5.         Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

6.          Egyebek
    – tájékoztató a község csatornázottságáról
    – gyepmesteri feladatok ellátása kistérségi szervezésben

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. március 23.

                                                           Varga László
                                                           polgármester

Hírek, aktualitások

plakát_Perbál_2017. szeptember (1)

Szeptemberben folytatódik felnőtteknek szóló néptánc tanfolyamunk a perbáli Közösségi Házban....

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szag...

Tegyük szebbé településünket!  Harkai Gábor atya és a perbáli egyházközség kezdeményezése Az elmúlt évek során sok minden megszépült, megújult Perbálon pályázati pénzekből és önkormányzati erőforrásokból....

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Hirdetések