2011. március 28-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2011 . március 24 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. március 28. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.     Beszámoló a közbiztonság 2010. évi helyzetéről
        Ea.: Budakeszi Rendőrőrsparancsnok, körzeti megbízott

2.     AQUAZALA Kft. által az ivóvíz és szennyvízvezeték hálózaton 2011-ben megvalósítandó                fejlesztésekről döntés
         Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke

3.    2011. évi búcsú programterve
       Ea.: Varga László polgármester

4.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
        Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5.         Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

6.          Egyebek
    – tájékoztató a község csatornázottságáról
    – gyepmesteri feladatok ellátása kistérségi szervezésben

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. március 23.

                                                           Varga László
                                                           polgármester

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések