2011. május 30-i Képviselő-testületi meghívó

2011 . május 27 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. május 30. napján, 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    Helyi adókról szóló rendelet módosítása                  min. többség
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

2.    Perbál Községért Közalapítvány beszámolója a 2010. évi tevékenységéről
       – Kuratórium tagjainak jóváhagyása
      Ea.: Kelemen Zsolt Közalapítvány elnöke     

3.  Korszerűbb Iskoláért Alapítvány kuratórium tagjainak, valamint Felügyelő Bizottsági tagok megbízása,  alapító okirat módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4.    Beszámoló a Közösségi Ház helyzetéről
       Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

5.      Máriahalmi és Hunyadi utcára vonatkozó ivóvíz és csatorna közműfejlesztési hozzájárulások mértékének módosítása
    -koncessziós szerződés módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6.  Mézeskalács Óvodába óvodavezetői pályázat kiírása
    – előkészítő bizottság megválasztása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

7.    Dr. Móré Katalin háziorvossal kötött megbízási szerződés jóváhagyása
     – Dr. Asztalos Csaba praxisjogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása
     Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

 8.     Dr. Móré Katalin által működtetett háziorvosi rendelőben külön WC kialakítása
    Ea.: Varga László polgármester

 9.  271 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával szemben kisajátítási eljárás megindítása
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

10.     Gyepmesteri feladatok ellátása
    Ea.: Varga László polgármester

11.  Földi Lőrinc ivóvíz-bekötési kérelme
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

12.    Máltai Szeretetszolgálat kérelme
      Ea.: Kemenczei Kálmán

13.    Anna napi búcsú vendéglátói pályázati határidő meghosszabbítása
      Ea.: Varga László polgármester

14.  Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program című pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok
      Ea.: Varga László polgármester

15.  Tájékoztatás az Állami Számvevőszék vizsgálatáról
     Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

16.  ÉDV Rt. kérelme
     Ea.: Varga László polgármester

17.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

18. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.: Varga László polgármester

19.  Egyebek
    – asztalitenisz egyesület kérelme
    – 345 hrsz-ú terület hasznosítása
    
Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. május 25.

                                                                     Varga László
                                                                     Polgármester

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések