2011. január 31-i Képviselő-testületi meghívó

2011 . január 28 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. január 31. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    Szociális együttműködési megállapodások felülvizsgálata
    – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Máltai Gondviselés Háza)
    – Házi segítségnyújtás (Máltai Gondviselés Háza)
    – Szociális étkeztetés (Máltai Gondviselés Háza)
    Ea.: Máltai Gondviselés Háza képviselője
           dr. Réz Zsolt  jegyző

2.  Gyertyaláng Kft. beszámolója
      Ea.: Gyertyaláng Kft. képviselője

3.     Beszámoló Zsámbéki Központi Orvosi Ügyelet 20110. évi tevékenységéről
       Ea.: Dr. Kocsis Tamás ügyeletvezető főorvos

4. Tájékoztató Perbál község egészségügyi helyzetéről
    Ea.: háziorvosok, fogorvos, védőnő

5.    Tájékoztató a helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenységéről
       Ea.: a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei

6.   Perbáli sajtóorgánumok helyzetének megvitatása
      Ea.: Tóth Anna sajtófelelős

7.    Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása
       Ea.: Varga László polgármester

8.    Döntés hitelfelvételről
       Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
              Varga László polgármester

9.  0152/2 hrsz-ú terület átminősítése
     Ea.: Varga László polgármester

10.    Dózsa Gy. u. 17. sz. alatti szolgáltatóházban lévő üzlethelyiségek hasznosítására beadott pályázatok elbírálása
         Ea.: Varga László polgármester

11.      2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
           Ea.: Varga László polgármester

12.   Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola részére törzsszám kérése
        Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

13.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
        Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

14.   Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
        Ea.: Varga László polgármester

15.   Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. január 26.

                                                                                                         Varga László sk.
                                                                                                         polgármester

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések