2011. augusztus 31-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2011 . augusztus 25 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. augusztus 31. napján, 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.   A településtisztaságról szóló 17/2009.(VI. 30.) ÖK. rendelet módosítása
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                        min. többség

2.   – 2010-2011. tanév tapasztalatairól a 2011-2012. tanév indításáról, az iskola, a napközi, a könyvtár helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
– 2011-2012. tanévi 1. és 2. félévi tantárgyfelosztás tervezetének elfogadása
– 2011-2012. tanévi órakeret és órakedvezmények jóváhagyása
– 2011. 09. 01-09. 30. időszakra túlóra és helyettesi pótlék előirányzat biztosítása
      Ea.: Bors Andrea iskolaigazgató

3     Solymári pedagógiai szakszolgálati megállapodás módosításának jóváhagyása
       Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                         min. többség

4.   Döntés ÖNKIKI pályázat újabb fordulóján való indulásról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6. Beszámoló a 2011. évi búcsú rendezvényeiről    
    Ea.: Varga László polgármester

7. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
    Ea.: Varga László polgármester

8. Egyebek

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. augusztus 25.

                                                                 Varga László
                                                                 polgármester

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések