2011. április 11-i Képviselő-testületi meghívó

2011 . április 15 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. április 18. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    Az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(III. 01.) számú rendelet módosítása                                           min. többség    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
2.     Az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                   min. többség
3.     Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
               Ea.: Varga László polgármester                
4.    Az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendeletének elfogadása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                    min. többség
5.    Az önkormányzat környezetvédelmi programjáról szóló rendelet elfogadása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                          min. többség
6.     Gyámügyi és gyermekvédelmi szolgálat beszámolója a 2010. évi tevékenységéről
    Ea.: Családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat képviselője
             igazgatási főmunkatárs
7.    Beszámoló a Sport Egyesület 2010. évi helyzetéről és működéséről
               Ea.: Galambos Zsolt Perbál SC elnöke
8.    Beszámoló a falugazdász 2010. évi tevékenységéről
               Ea.: falugazdász
9.     ÖNHIKI pályázaton való indulásról döntés
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
10.     PBZSTKT társulási megállapodás módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                    min. többség
11.      Máriahalmi úti ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonátadási megállapodás jóváhagyása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
12.    2011. évi búcsúi vendéglátói pályázat kiírása
        Ea.: Varga László polgármester
13.    2011. évi eseményterv felülvizsgálata
    Ea.: Pregitzer György OKSB elnöke
14.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
15.          Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester
16.          Egyebek
    – fogorvosi körzethatár módosítás
    
Perbál, 2011. április 13.

                                            Varga László
                                            polgármester

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések