2010. szeptember 20-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2010 . szeptember 16 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. szeptember 20. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.   Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Ea.: Varga László polgármester
        dr. Réz Zsolt jegyző
2.    Beszámoló a Zsámbéki Központi Orvosi Ügyelet tevékenységéről
Ea.: orvosi ügyelet vezetője
3.    Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, 2010-2011. iskolai tanév indítása. Az iskola, a napközi, a könyvtár helyzete, 2010-2011. évi munkaterv, házirend, tűzvédelmi, munkavédelmi és adatkezelési szabályzatok jóváhagyása
Ea.: Bors Andrea Iskolaigazgató
4.    A 2009-2010. óvodai nevelési év tapasztalatai, a 2010-2011. nevelési év indítása, az óvoda helyzete, nevelési program, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzat jóváhagyása
Ea.: Báder Erika óvodavezető
5.    Beszámoló a 2010. évi Anna napi búcsú rendezvényeiről
Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke
6.    Szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról szóló 105/2010.(VIII. 04.) és 106/2010.(VIII. 04.) KT. határozatok módosítása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
7.    Hunyadi u. 31-33. sz. előtti közterületen és az óvoda területén beomlott pince helyreállításáról szóló 74/2010.(VI. 14.) és 94/2010.(VII. 12.) KT. határozatok módosítása
Ea.: Varga László polgármester
8.    Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozás
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
      9.     2010. évi közbeszerzési terv módosítása
      Ea.: Varga László polgármester
10.    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
11.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester
12.    Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2010. szeptember 15.
                                                                                        Varga László sk.             

                                                                                        Polgármester

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések