2010. november 15-i Képviselő-testületi meghívó

2010 . november 11 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. november 15. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.
Napirendi pontok

     1.     Belső ellenőri jelentés megtárgyalása, intézkedési terv elfogadása   (zárt ülés)
             2010. költségvetésről szóló rendelet módosítása            
             Ea.: Szántó Anita belső ellenőr, Szahk-Értelem Bt. munkatársa
                     Varga László polgármester
                     dr. Réz Zsolt jegyző
      2.    2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
             Ea.: Szántó Anita belső ellenőr, Szahk-Értelem Bt. munkatársa
                     Varga László polgármester
                     dr. Réz Zsolt jegyző
      3.    Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása                     
             Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
      4.    Önkormányzati tulajdonú 461/1 hrsz-ú (Hunyadi u. 26/A) és 461/2 hrsz-ú  (Hunyadi u. 26/B)             ingatlanok („máltai házak”) jogi sorsának rendezése
             Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző        
      5.    Perbál, belterület 643 hrsz-ú ingatlan jogi sorsának rendezése
             Ea.:  dr. Réz Zsolt jegyző
      6.    Dózsa Gy. u. 17. számú szolgáltatóház helyiségeinek hasznosítása
             Ea.: Varga László polgármester
                    dr. Réz Zsolt jegyző
      7.    Együttműködési megállapodás és helyiségbérleti szerződés perbáli polgárőrséggel
             Ea.: Varga László polgármester
                    dr. Réz Zsolt jegyző
      8.    Hitel felvételhez ajánlatok kérése
             Ea.: Varga László polgármester
      9.    Polgármester úr részére költségátalány megállapítása
             Ea.:  dr. Réz Zsolt jegyző
    10.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
              Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
    11.     Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
              Ea.: Varga László polgármester
     12.    Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2010. november 10.

                                                                                                                 Varga László sk.
                                                                                                                 polgármester

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el....

Hirdetések