2010. május 17-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2010 . május 13 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

     M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. május 17. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
2009. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása
Ea.: Varga László polgármester
2. Szociális rendelet módosítása    
    Ea.: Csecsa Ilona igazgatási főelőadó
            dr. Réz Zsolt  jegyző     
3. Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
    Ea.: Fekete Tiborné igazgatási főmunkatárs
           dr. Réz Zsolt  jegyző
4. Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló
    Ea.: Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza-Páty Nonprofit Kft. képviselője
5.  Beszámoló a Közösségi Ház tevékenységéről
     Ea.: Kúti Mária közösségi Ház vezetője
6. „Budakeszi Közbiztonságáért” Közalapítvány 2009. évi pénzügyi elszámolása
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
7. Javaslattétel a Díszpolgári cím és Perbálért érdemérem 2010. évi adományozására
     Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke 
8. 2010. évi búcsú rendezvényei
    Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke
9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
10. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.: Varga László polgármester
11.  Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2010. május 12.

 

                                                                                     Varga László sk.
                                                                                     polgármester

Hírek, aktualitások

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. november 16-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és a 48-60/2017...

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Hirdetések