2010. január 18-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2010 . január 15 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

     M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. január 18. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

      1. Gyertyaláng Kft. beszámolója
          Ea.: Gyertyaláng Kft. képviselője

      2.  Közvilágítási üzemeltetési szerződés megtárgyalása
         Ea.: Varga László polgármester

      3.  Beszámolók Perbál község egészségügyi helyzetéről
           Ea.: háziorvosok, fogorvos, védőnő

      4.  Beszámoló perbáli sajtóorgánumok helyzetéről
          Ea.: Tóth Anna sajtófelelős

      5.  Beszámoló Német Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről
           Ea.: Bakai Anikó NKÖ elnöke

     6. Beszámoló Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről
        Ea.: Furuglyás Csilla SZKÖ elnöke

     7.   2010. évi eseményterv felülvizsgálata
          Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke

     8.  2010. évi búcsún szereplő zenekar fellépési díjára költségvetési fedezet biztosítása
          Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke

     9. Dózsa György és Fő u. kereszteződésében lévő térfigyelő kamera működtetése
      Ea.: Varga László polgármester

     10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
             Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

     11. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

     12. Zárt ülés
         – Maklári József kórus karnagyának megbízási szerződése 2010. január 1-től
            Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

     13. Egyebek

        
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

 

Perbál, 2010. január 13.

 

                                                                                                                   Varga László
                                                                                                                   Polgármester

 

 

 

Hírek, aktualitások

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Tudnivalók az autópálya használat kapcsán: Autópálya kisokos...

Hirdetések