2010. február 15-i Kt. ülés meghívója

2010 . február 12 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

     M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. február 15. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
Ea.: Varga László polgármester

      2.  Gradiens Kft. terület elnevezési kérelme
Ea.: Dr. Keve Tibor Gradiens Kft. ügyvezetője

      3.  Iskola fejlesztésére pályázaton való indulásról és önerő biztosításáról döntés
Ea.: Varga László polgármester

      4.  Életfa Bt-vel megállapodás orvosi rendelő üzemeltetésére
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

      5.  Beszámoló Perbál község egészségügyi helyzetéről
Ea.: Dr. Asztalos Csaba háziorvos

      6. 209/2009. (XII. 14.) KT. határozat visszavonása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

      7.   Iskola, óvoda költségvetésének megvalósíthatósági tervéről szóló döntés
            Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke

      8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
            Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

      9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

     10.  Egyebek

        
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

 

 

Perbál, 2010. február 10.

 

                                                                             Varga László
                                                                             polgármester

 

 

 

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések