2010. december 13-i Képviselő-testületi meghívó

2010 . december 11 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. december 13. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    Bizottsági (OKSB és Szoc.) külsős tagok eskütétele
       Ea.: Varga László polgármester
                    dr. Réz Zsolt  jegyző
2.    2011. évi ivóvíz és csatorna díjakról szóló rendelet elfogadása              min. többség
–    Dr. Dudás Zoltán mérnök úr javaslata
–    Koncessziós szerződés módosítása
     Ea.: AQUAZALA Kft. képviselője                                      
            dr. Réz Zsolt  jegyző     
3.     2011. évi szilárd hulladékkezelési díjakról szóló rendelet elfogadása    min. többség
     Ea.:  AVE Tatabánya Zrt. képviselője
             dr. Réz Zsolt  jegyző     
4.    a) Az önkormányzati tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről  szóló rendelet módosítása 2011. január 1-től                   min. többség
      Ea.: Bors Andrea Iskolaigazgató
             dr. Réz Zsolt  jegyző
       b) Közművelődésről szóló rendelet módosítása 2011. január 1-től
       Ea.: Kúti Mária közösségi Ház vezetője                                          min. többség
              dr. Réz Zsolt  jegyző
5.    Közterület-használati díjakról szóló rendelet módosítása 2011. január 1-től
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző                                   min. többség
6.   2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző                              min. többség
7.  Szociális és egyéb együttműködési megállapodások felülvizsgálata
         – Pedagógiai szakszolgálat (logopédia, gyógytestnevelés)
         – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Máltai Gondviselés Háza)
         – Házi segítségnyújtás (Máltai Gondviselés Háza)
         – Szociális étkeztetés (Máltai Gondviselés Háza)
      Ea.: Máltai Gondviselés Háza képviselője
             dr. Réz Zsolt  jegyző    
8.   Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának megtárgyalása                       
      Ea.: Varga László polgármester
             dr. Réz Zsolt  jegyző
9. Képviselő-testület 2011. évi munkatervének megtárgyalása
     Ea.: Varga László polgármester
            dr. Réz Zsolt  jegyző          
10.  Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
       Ea.: Varga László polgármester
              dr. Réz Zsolt  jegyző
11. Ellátási szerződés módosítása Életfa ’93 Bt-vel
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
12. Röhberg József úr „Új- szőlők” területtel kapcsolatos javaslata
      Ea.: Varga László polgármester
13. Dózsa Gy. u. 17. sz. alatti szolgáltatóházban lévő 3 db üzlethelyiség hasznosítására   vonatkozóan beérkezett pályázatok elbírálása
      Ea.: Varga László polgármester
             dr. Réz Zsolt  jegyző
14. 2011. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmény alapját képező célok  
            meghatározása
         Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
15. Határozott idejű munkaszerződés módosítása                        zárt ülés
      –    Árpás Zoltán
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
16. 2011. évre szóló megbízási szerződések                            zárt ülés
      –    Kúti Mária (Közösségi Ház)
      –    Tóth Anna (sajtó, helyi médiák)
      –    Kosztolányi Istvánné (védőnői helyiségek takarítása)
      –    Simon János (körzeti megbízotti feladatok)
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
17.  a) 2010. évi eseménynaptár módosítása
       b) 2011. évi eseménynaptár elfogadása
       Ea.: Varga László polgármester
18.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
19.  Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
       Ea.: Varga László polgármester
 20. Egyebek
       – Patakok egyesület kérelme

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2010. december 8.

                                                                                                    Varga László sk.
                                                                                                    polgármester

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések