2010. április 19-i Képviselő-testületi meghívó

2010 . április 16 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

     M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. április 19. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
Ea.: Varga László polgármester

      2.  Beszámoló a Sport Egyesület helyzetéről és működéséről
 Ea.: Galambos Zsolt Sport Egyesület elnöke
     
3. Beszámoló a falugazdászi tevékenységéről
Ea.: Vincze Gábor falugazdász

4. Körzeti megbízottal kötött megbízási szerződés módosítása
Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
     
5. 2010. évi búcsú rendezvényei
– búcsúi rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási pályázat
Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke

6. 2010. évi eseményterv módosítása
Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

8. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

      9.  Egyebek
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2010. április 13.

 

 

                                                                                     Varga László
                                                                                     polgármester

 

 

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések