2009. október 26-i Képviselő-testületi meghívó

2009 . október 22 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

     M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2009. október 26. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

1. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző
 
      2.  Beszámoló a 2008-2009. tanév tapasztalatairól, a 2009-2010. tanév indításáról. Az iskola, napközi, a könyvtár helyzete (Anyaga már kézbesítve lett)
Előadó: Rimóczi Károly OKSB elnöke

      3.  Beszámoló a 2008-2009. óvodai nevelési év tapasztalatairól, a 2009-2010. óvodai nevelési év indításáról (Anyaga már kézbesítve lett)
Előadó: Báder Erika Óvodavezető, Rimóczi Károly OKSB elnöke

      4.  A 2009. évi eseményterv módosítása, a 2010. évi eseményterv jóváhagyása
Előadó: Rimóczi Károly OKSB elnöke

5. 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

      6.  Tájékoztató a 2009. évben hozott önkormányzati rendeletekről
 Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

      7. 108/2009. (VI. 15.) KT határozat módosítása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

      8.  KMOP-2009-4.6.1/B jelű óvoda férőhelyeinek bővítésére pályázat benyújtása
Előadó: Varga László polgármester

      9.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

      10. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Varga László polgármester

      11. Egyebek

      12. Szociális ügy (zárt ülés)

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

 

Perbál, 2009. október 21.

 

                                                                                                                  Varga László
                                                                                                                  polgármester

Hírek, aktualitások

Szeptemberben folytatódik felnőtteknek szóló néptánc tanfolyamunk a perbáli Közösségi Házban....

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szag...

Tegyük szebbé településünket!  Harkai Gábor atya és a perbáli egyházközség kezdeményezése Az elmúlt évek során sok minden megszépült, megújult Perbálon pályázati pénzekből és önkormányzati erőforrásokból....

Hirdetések