2009. november 30-i Képviselő-testületi meghívó

2009 . november 28 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
 
 
 
                                                           M E G H Í V Ó
 
 
A Képviselő-testület 2009. november 30. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.
 
1.    2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző
             
      2.  Tájékoztató a 2009. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző
 
      3.  2010. évi költségvetés előzetes áttekintése, költségvetési koncepció
Előadó: Varga László polgármester
 
      4.   Játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló rendelet elfogadása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző
 
5.    Fő u. 26. sz. alatti üzlethelyiség hasznosításáról szóló bérleti szerződés-tervezet jóváhagyása, műszaki ellenőr megbízása
Előadó: Varga László polgármester
 
      6.   Orvosi ügyeleti feladatok ellátása 2010. január 1-től
            Előadó: Varga László polgármester
 
      7.  Mézeskalács Óvoda Házirendjének, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának  jóváhagyása
Előadó: Regősné Báder Erika Óvoda-vezető, Rimóczi Károly OKSB elnöke
 
      8.   Kerékpárút tanulmányterv jóváhagyása
Előadó: Pregitzer György TFKB elnöke
 
      9.   Non-profit szervezetek támogatásáról szóló 33/2009.(III. 23.) KT. számú határozat módosítása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző
 
      10.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző
 
      11. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Varga László polgármester
 
      12. Egyebek
             – asztalitenisz egyesület bírósági bejegyzéséhez szükséges képviselő-testületi hozzájárulások
 
 
 
      13. Személyi ügy (zárt ülés)
 
             
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.
 
 
 
 
 
Perbál, 2009. november 25.
 
 
 
 
                                                                                                                      Varga László
                                                                                                                      polgármester
 
 
 
 
 
 

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el....

Hirdetések