2009. március 23-i Képviselő-testületi meghívó

2009 . március 20 .

2009. március 23-i Képviselő-testületi meghívó

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

M E G H í V Ó
A Képviselő-testület 2009. március 23. napján, 18 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

1.    SZMSZ módosítása
     Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

2.    Temetőkről szóló rendelet módosítása
a.    üzemeltetői szerződés módosítása
  .    Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

3.    „Új-szőlőkkel” kapcsolatos területrendezési szerződés
        Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

4.    Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
       Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

5.    Díszpolgári cím adományozása
       Előadó: polgármester, OKSB elnöke

6.    Bio-Eu Kft. részére elvi működési engedély
       Előadó: polgármester, TFKB elnöke

7.   Adók tekintetében a hatékony munkavégzést ösztönző adóérdekelt-
     ség rendszeréről
     Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

8.    Önkormányzati lakások ügye
       Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

9.    ÉTV-részvények értékesítése
       Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

10.    Non-profit szervezetek támogatása
         Előadó: dr. Réz Zsolt, Rimóczi Károly OKSB biz. elnöke

11.    Kistérségi gázbeszerzés
        Előadó: Varga László polgármester

12.    Kerékpárút tanulmányterv
         Előadó: Varga László polgármester

13.    Konyhai főzőüst nagyjavítása
         Előadó: Varga László polgármester

14. Határozatok végrehajtása
       Előadó: Jegyző

15.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről.          

16.    A köztisztviselőkkel szemben meghatározott  
         teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazása
         Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

17.    Szociális ügyek (zárt ülés)
          Előadó: Szoc. Biz. elnöke

18.    Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni.    

Perbál, 2009. március 20.
                                                                                                       Varga László
                                                                                                        polgármester sk.

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések