2009. február 16. Képviselő-testületi meghívó

2009 . február 13 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

M E G H í V Ó

A Képviselő-testület  2009. február 16. napján, 18 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

       1. A Perbál Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
              Előadó: Varga László Polgármester
              Jobbágy Jánosné GÜB bizottság elnöke
       2.    Perbál Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2005. (V.   12.)
              rendelet módosítása
              Előadó: dr. Réz Zsolt Jegyző
         3. Tájékoztató az elővárosi vasúti rendszerhez illeszkedő közúti közösségi közlekedési ráhordó
              Hálózat kialakításáról a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében
              Közlekedéstudományi Intézet tanulmánya alapján
              Előadó: Rimóczi Károly Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
              Keserű Imre KTI munkatársa
        4. Gyertyaláng Kft. beszámolója a temető üzemeltetéséről
             Előadó: Szegedi Elvira ügyvezető        
        5. 2009. évi közcélú foglalkoztatási terv elfogadása
            Előadó: dr. Réz Zsolt Jegyző
       6. Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola takarítási feladatainak ellátása
           Előadó: Varga László polgármester
      7. Beszámoló a közterületek rendben tartásáról 2008. évre
          Előadó: Varga László polgármester
           dr. Réz Zsolt jegyző
      8.   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
            Előadó: dr. Réz Zsolt Jegyző
      9.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
             Előadó: Varga László polgármester
     10. ZÁRT ülés
           – kinevezés
           – segély kérelem
     11. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

Perbál, 2009. február 11.

              Varga László
polgármester sk.

 

 

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések