2009. december 14-i Képviselő-testületi meghívó

2009 . december 11 .

Perbál Község
Polgármestere

Meghívó

A Képviselő-testület 2009. december 14. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    2010. évi ivóvíz és csatornadíjakról szóló rendelet elfogadása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző       MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

2.    2010. évi szilárd hulladékkezelési díjakról szóló rendelet megtárgyalása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző       MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

3.    2010. évi étkezési térítési díjakról szóló rendelet elfogadása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző       MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.    Közösségi Ház igénybevételi díjainak módosítása 2010. január 1-től
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző       MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

5.    Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjainak módosítása 201. január 1-től     MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6.    Közterület-használati díjak módosítása 2010. január 1-től
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző         MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

7.    2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző         MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

8.    Orvosi ügyeleti rendszer működtetése 2010-től, szerződés-tervezet jóváhagyása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző         MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

9.    Szociális és egyé együttműködési megállapodások felülvizsgálata
–    Pedagógiai szakszolgálat (logopédia, gyógytestnevelés)
–    Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
–    Családi napközi (Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület)
–    Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Máltai Gondviselés Háza)
–    Házi segítségnyújtás (Máltai Gondviselés Háza)
–    Szociális étkeztetés (Máltai Gondviselés Háza)
            Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

10.    Képviselő-testület 2010. évi munkaterve
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
 
11.    2010. évre vonatkozó közcélú foglalkoztatási terv elfogadása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

12.    2010. évi köztisztviselői teljesíténykövetelmény alapját képező célok
meghatározása
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

13.    Együttműködési megállapodás Budakeszi Rendőrőrssel
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

14.    Együttműködési megállapodás végrehajtóval
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
 
15.    Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Ea.: Varga László polgármester, Kemenczei Kálmán Szociális Bizottság elnöke

16.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

17.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
Ea.: Varga László polgármester

18.    Határozott idejű munkaszerződések módosítása ZÁRT ÜLÉS!
–    Balogh Győző
–    Árpás Zoltán
            Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

19.    2010. évre szóló megbízási szerződések ZÁRT ÜLÉST!
–    Kúti Mária (Közösségi Ház)
–    Tóth Anna (sajtó, helyi médiák)
–    Kosztolányi Istvánné (védőnői helyiségek takarítása)
–    Simon János (körzeti megbízotti feladatok)
            Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

20.    Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni!

Perbál, 2009. december 8.

                                                                                                Varga László sk.
                                                                                                 polgármester

      

      

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések