2008. december 15-i Képviselő-testületi meghívó

2008 . december 15 .

2008. december 15-i Képviselő-testületi meghívó

    

PERBÁL KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE 

M E G H í V Ó

A Képviselő-testület  2008. december 15. napján, 18 órai kezdettel aPolgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére. 

Napirendi pontok 

1 Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz és biztosított csatorna szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 23/2206. (XII. 12.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző 

2. Helyi adóról  szóló 26/2006. (XII.11.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző 

3. Közművelődésről szóló 22/2005. (IX:27.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző 

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati  lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 3/2006. (II. 28.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző         

5. A közterületek igénybevételi díjáról szóló 24/2006. (XII.12.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző   

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.

(VII.14.) számú rendelet módosításaElőterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző        

7. Központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Varga László polgármester, dr. Réz Zsolt jegyző 

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző 

9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről és a közmeghallgatásról

Előterjesztő: Varga László polgármester 

10. Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előterjesztő: Varga László polgármester, Kemenczei Kálmán Szoc. Biz. elnöke 

11. 2009. évi eseményterv elfogadása

Előterjesztő: Rimóczi Károly Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke   

12. Személyi ügy (zárt ülés) (6db)

Előterjesztő: dr. Réz Zsolt jegyző      

13. Szociális ügyek (zárt ülés)

 

14. Egyebek:

 a.       Szociális, gyermekjóléti és családsegítő feladatokra megállapodás  felülvizsgálata

b.      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodás felülvizsgálata

c.       Családi napközi szolgáltatás ellátás szerződés tervezete 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

  Perbál, 2008. december 11.    

   Varga László

                                                                                              polgármester sk.  

              

 

 

        

             

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések