2008. 09.01-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2008 . augusztus 29 .
2008. szeptember 01-i Képviselő-testületi meghívó

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

M E G H í V Ó

A Képviselő-testület  2008. szeptember 01. napján, 18 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

1.    A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozatáról
            Előterjesztő: Polgármester

2.    Vízcoop Kft. 2008. évre tervezett értéknövelő beruházási munkák ütemterve – a     
       vízellátás kérdése
       Előterjesztő: Polgármester

3.    Pest megye Önkormányzatának megkeresése
       Előterjesztő: Polgármester

4.    Beszámoló a 2008. évi búcsú rendezvényeiről
       Előterjesztő: Kulturális és Sport Bizottság elnöke, polgármester

5.    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
      Előterjesztő: Jegyző

6.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről.

7.    Egyebek

      

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni.    

Perbál, 2008. augusztus 28.

                                                                                                                             Varga László
                                                                                                                              polgármester sk.

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések