2007. november 19. Képviselő-testületi meghívó

2007 . november 16 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
                                                          M E G H í V Ó
                  A Képviselő-testület  2007. november 19. napján, 18 órai kezdettel a
                              Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

1. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről.
    Előadó: Berényi Zoltán R.ales.

2. A 2006-2007. Tanév tapasztalatai, a 2007-2008. Tanév indítása. Az iskola, napközi,
    a könyvtár helyzete.
    Előadó: Veresné Szabó Ilona Iskola Igazgató

3. A 2006-2007. Nevelési év tapasztalatai, a 2007-2008. Nevelési év indítása, az óvoda  helyzete.
    Előadó: Regősné Báder Erika Óvodavezető

4. 2008. évi költségvetési koncepció
    Előadó: Polgármester

5. 2007. évi III. negyedévi beszámoló a gazdálkodásról           
    Előadó: Polgármester

6. Belsőellenőrzési koncepció
    Előadó: Jegyző

7. Bérleti szerződés jóváhagyása
    Előadó: Polgármester

8. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
    Előadó: Szociális Bizottság Elnöke

9. Együttműködési javaslat Zöldút
    Előadó: Polgármester

10. Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításának
     jóváhagyása
     Előadó: Polgármester

11. Háziorvosi szerződés módosítása 
     Előadó: Jegyző

12. Határozatok végrehajtása
     Előadó: Jegyző

13. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről.
      Előadó: Polgármester

14. Egyebek.

15. Peres ügy ( zárt ülés )

16. Ingatlan rendezési szerződések ( zárt ülés )

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

Perbál, 2007. november 14.

                                                                                                                                   Varga László
                                                                                                                                    Polgármester

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések