2007. november 19. Képviselő-testületi meghívó

2007 . november 16 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
                                                          M E G H í V Ó
                  A Képviselő-testület  2007. november 19. napján, 18 órai kezdettel a
                              Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

1. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről.
    Előadó: Berényi Zoltán R.ales.

2. A 2006-2007. Tanév tapasztalatai, a 2007-2008. Tanév indítása. Az iskola, napközi,
    a könyvtár helyzete.
    Előadó: Veresné Szabó Ilona Iskola Igazgató

3. A 2006-2007. Nevelési év tapasztalatai, a 2007-2008. Nevelési év indítása, az óvoda  helyzete.
    Előadó: Regősné Báder Erika Óvodavezető

4. 2008. évi költségvetési koncepció
    Előadó: Polgármester

5. 2007. évi III. negyedévi beszámoló a gazdálkodásról           
    Előadó: Polgármester

6. Belsőellenőrzési koncepció
    Előadó: Jegyző

7. Bérleti szerződés jóváhagyása
    Előadó: Polgármester

8. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
    Előadó: Szociális Bizottság Elnöke

9. Együttműködési javaslat Zöldút
    Előadó: Polgármester

10. Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításának
     jóváhagyása
     Előadó: Polgármester

11. Háziorvosi szerződés módosítása 
     Előadó: Jegyző

12. Határozatok végrehajtása
     Előadó: Jegyző

13. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről.
      Előadó: Polgármester

14. Egyebek.

15. Peres ügy ( zárt ülés )

16. Ingatlan rendezési szerződések ( zárt ülés )

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

Perbál, 2007. november 14.

                                                                                                                                   Varga László
                                                                                                                                    Polgármester

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések