Kitüntetettek

Perbál Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaképül a jelen és az utókor elé, Perbál község Díszpolgára címet, Perbál községért érdemérmet, jubileumi oklevelet és oklevelet alapított.

(Erre vonatkozó rendeletek: 8/2009. (IV.1.) számú rendelete a Díszpolgári cím, valamint Perbál Községért Érdemérem alapításáról 11/2013.(VI. 28.) számú rendelete a Perbál Község Díszpolgári cím, Perbál községért Érdemérem, Jubileumi Oklevél alapításáról és adományozásának rendjéről.)

“Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink!
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ide, hogy velünk együtt ünnepeljen.
Noha a Perbáli Búcsú rendezvényei már harmadik napja zajlanak, mégis a mai nap, a mostani események a legünnepélyesebbek, hiszen sokan most jöttünk a Templomból, az Ünnepi Szentmiséről, és most következik egy másik jeles esemény, mikor is átadjuk az idei Perbálért Érdemérmet. Mióta a 2000. évben a Képviselő-testület kitüntetést alapított, azóta sok arra érdemes személy kapta meg az érdemérmet, de ez az első alkalom, hogy nem egy ember, hanem egy közösség, egy csapat érdemelte ki a díjat.

“Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy elsőként gratuláljak a kitüntetésedhez, és néhány szóban méltassam azt a tevékenységet, amit évek óta végzel a faluért. 
A német kisebbségi önkormányzatban lassan négy éve dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy a Te elnökséged alatt a perbáli Német Kisebbségi Önkormányzat alapjaiban változott meg. A korábbi ciklusok Kisebbségi önkormányzatai is tele voltak tenniakarással, de talán hiányzott az a szívós és alapos munka, amely erre az elmúlt négy évre volt jellemző. Elnökséged során a kisebbségi önkormányzat nagykorúvá vált és számos eredménnyel büszkélkedhet. 

“Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete májusi ülésén úgy döntött, hogy a község civilszervezeteinek, egyesületeinek, rendezvényeinek érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, támogatásáért 2008. évben a Perbálért Érdemérmet Szurmay Gábornak adományozza.

2007-ben Tóth Gyula fafaragó kapta a Perbálért Érdemérmet. Alkotásai – a Kitelepítési emlékmű, József Attila szobor, ’56-os kopjafa, háromfejű sárkány, Szt. Anna dombormű – díszítik és gazdagítják Perbált. Szívesen tart gyerek foglalkozásokat az Iskolában és a Közösségi Házban. Bárki felkeresheti őt a műhelyében, akinek segítségre, tanácsra van szüksége vagy csak egy kis humorra, jó szóra vágyik.

Tízgyermekes, mélyen vallásos családból származott, ő volt az ötödik gyermek. A háború után, sváb származása miatt a családot deportálták, vagyonukat elkobozták, mialatt az apa hadifogságban volt. 1948-ban 14 évesen került fel a fővárosba, szegényen, és lazarista növendéknek jelentkezett. A szerzetesek szétszóratásakor egy évet Székesfehérváron tanult a kisszemináriumban.

“Búcsúzni és emlékezni gyűltünk itt össze, született Dormány Máriától, Virágos Marikától, hiszen közel s távol mindenki így ismerte: a Virágos Marika. Amikor közel harminc éve megnyitotta Perbál és talán a környék első virágüzletét, több volt az egyszerű virágboltnál. Egy intézmény volt. Az emberek találkozóhelye. 

Perbál – évről évre
Beszélgetés Molnár Zoltánnal

Molnár Zoltánnal a Krónikaírás tapasztalatairól, a településen lezajlott változásokról, az új nemzedékről, a tervezett helytörténeti kiállításról és a jövőt illető terveiről beszélgettünk.

Perbál Község képviselő-testülete 2009-ben Adam Daume, leköszönő burgwaldi polgármesternek adományozta a Perbál Díszpolgára címet. Az átadásra 2009. április 24-én, egy hivatalos látogatás során került sor. Adam Daume tizennyolc éves polgármesteri ténykedése alatt nagy hangsúlyt fektetett Perbál és Burgwald partnerkapcsolatának ápolására. A perbáli delegáció jelen volt Daume Úr búcsúztatóján, valamint az új polgármester, Lothar Koch beiktatásán is. 

Sallai B. Sándor 2007-ben Perbál Díszpolgára lett. A szentesi születésű, Zsámbékon élő tanító huszonhat évig tanított a perbáli Általános Iskolában, illetve tizenöt évig igazgatta. Emellett népzenéhez való kötődését adta át a fiataloknak évtizedekig; citerát és népi furulyát tanítva. Munkája nyomán máig együtt zenélő csoportok alakultak, mint például a Tücsök citeraegyüttes.
A Díszpolgári címet szerényen fogadta, és így fogalmazott: „Számomra az itt eltöltött huszonhat év nem erőt próbáló tevékenység volt, sokkal inkább szórakozás”.

Perbál Község Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott Alfons Brüggen Úrnak 2007. október 10-én a Zimbo Perbál Kft. új csarnokának ünnepélyes átadóján.

Hírek, aktualitások

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. november 16-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és a 48-60/2017...

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Hirdetések